VOP

Obchodní podmínky společnosti IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.

Nákupní řád

Obecné ustanovení  

Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. V případě uplatnění reklamace musí být vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené ( včetně obalu ), poštovné při vrácení hradí zákazník. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

Daň z přidané hodnoty 

Všechny ceny produktů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Objednávka

Po odeslání objednávky bude zákazníkovi odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení nalezne zákazník nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktuje e-mailem nebo telefonicky.

Kontakty:

tel. +420 774 616 602
e-mail: info@izolace-konopi.cz

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena záloha snížená o bankovní poplatky, které byly účtovány bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 • změnila se výrazným způsobem cena zboží nebo podmínky jeho dodávky

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktujeme emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky...). Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb.

Reklamace

Reklamační podmínky

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Vrácení zboží

Zákazník má právo v případě nespokojenosti se zaslaným zbožím uplatnit reklamaci. Toto právo má zákazník ve lhůtě do 3 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží přímo zasílateli. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do pěti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Reklamované zboží musí být nepoužité a nepoškozené.,

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace (dodavateli). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru nového zboží.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Doprava zboží

Osobní odběr

Je možný oproti úhradě v hotovosti ve skladech společnosti.

Zaslání zboží do ─îR

 • Zboží zasíláme po obdržení objednávky a příslušné platby (viz Platební podmínky) :

 • Zboží standardně zasíláme prostřednictvím společnosti Toptrans nebo případně dle dohody.

 • Expedice zboží během 10-ti pracovních dnů ode dne přijetí platby ( platba převodem na účet společnosti ).

 • Expedice zboží během 10-ti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky (dobírka).

Dopravné a balné

Výše dopravného je vždy konzultována se zákazníkem individuálně na základě objemu a množství objednaného zboží.

Zaslání zboží do EU

 • Zboží zasíláme po obdržení objednávky a příslušné platby (viz Platební podmínky)

 • Zboží standardně zasíláme prostřednictvím společnosti Toptrans nebo případně dle dohody.

 • Zboží nezasíláme na Dobírku.

 • Expedice zboží během 10-ti pracovních dnů ode dne přijetí platby.  

Dopravné a balné

Výše dopravného je vždy konzultována se zákazníkem individuálně na základě objemu a množství objednaného zboží.

Platební podmínky

 • Dobírka (pouze ─îR)

 • Platba předem na účet

 • Hotově ( při osobním odběru )

V Táboře 01.07.2011

Our drug store http://canadianrxon.com/buy-provigil-cheap/ is highly valued and appreciated by every customer who has bought drugs from us as we offer competitive advantages: our drug store offers the lowest prices for our customers due to direct cooperation with drug manufacturers and suppliers. We monitor the market and always search for better alternatives for our customers we never cooperate with unknown suppliers and manufacturers. Each new supplier is additionally check for compliance to critical quality standards our drug store offers only FDA approved medications – thus we ensure the safety and the highest quality of medicines. We avoid adding unknown drugs to our catalog to avoid fake, low quality and counterfeited medicines