Oblast použití:

TERMO-KONOPÍm si můžete zaizolovat celý dům:

- je to výplňová izolace, která se montuje vždy do roštu nebo mezi krokve

- hodí se jak pro novou, tak i pro starou zástvabu

- vhodné k izolaci střechy, stropu, podlah, příček, vnitřních i vnějších stěn

- ideální jako izolace pro zavěšené fasády

- doporučujeme obzvlášť do dřevostaveb, srubů a roubenek

 

 

Zhotovení na míru bez přirážky k ceně

Již od malého množství Vám nařežeme šířku desek na míru bez přirážky k ceně.

Montáž přesně nařezaných desek je časově nenáročná a pohodlná. Odpadá tak obtížné a zdlouhavé řezání izolace.

 - tloušťku a rozměry izolace zvolte tak, aby vyhovovaly aktuálnímu použití

-  změřte světlou vzdálenost mezi trámy a k ní připočtěte ca. 2 – 3 cm

- díky přesahu materiálu se lépe vyvarujete tepelných mostů a lépe izolaci mezi trámy nebo rošt zatěsníte

- při tloušťce izolačního materiálu pod 100 mm by měly být izolační desky mechanicky upevněny.

 

Již od 40-ti desek stejné šířky Vám zhotovíme požadovanou šířku na míru bez přirážky k ceně !

Minimální šířka desek je 40 cm, maximální 120 cm. Délku desek nelze upravovat.

Pokud požadujete vyrobit individuální šířku desek u menšího počtu než 40 ks stejné šířky, účtujeme pak 20% přirážku k základní ceně za m2 bez DPH.

Individuální šířku u méně jak 20-ti desek nelze vyrobit !

U rolí nelze vyrobit nestandardní formát !!

 

Standardní formáty

Pro konstrukce se standardizovanými rozměry použijte standardní formáty.

Desky:                                                                                                                       

Rohože   

Formáty:                                           Tloušťka: od 30 mm do 220 mm                                

0,625 m x 1,20 m                                                           

0,580 m x 1,20 m

1,0 m x 2,40 m    

Role:

Role

 

Šířka: 0,580 m nebo 0,625 m           Tloušťka: od 30 mm do 80 mm

Délka role: 

30 mm =  délka role 10 bm

40, 50 a 60 mm = délka role 8 bm                                                      

80 mm = délka role 6 bm                                                      

 

Termíny dodání :

- Termo-konopí Premium:        1 - 2 týdny

- Termo-konopí Plus:                 3 - 4 týdny

- Termo-konopí Basic:               3 - 4 týdny, objednání možné pouze nad 100 m3 !!!

- ostatní produkty:                       ca. 1 – 2 týdny nebo dle dohody

 

 

Na této stránce najdete ukázky montáže TERMO-KONOPÍ a zpracování hliněných produktů ProCrea.

Podrobnější postup montáže najdete v Pokynech ke zpracování jedotlivých produktů - záložka Ke stažení.